معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا کلائی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   کلائی

پست الکترونیکی : mr_kalaee@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای صنایع نفت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

1-      مدیر گروه مهندسی پلیمر و مهندسی رنگ – دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

2-      عضو شورای تخصصی آموزشی واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

3-      عضو شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

4-      عضو کمیته علمی علوم و مهندسی پلیمر - کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی.

5-      عضو کمیته علمی داوری مقالات یازدهمین همایش دانشجویی نانو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

6-      عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران.

7-      عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی ایرا 

8-      مشاور ریاست دانشگاه صنعتی قم.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1-      عضو انجمن پلیمر ایران.

2-      عضو انجمن رنگ ایران.

3-      عضو انجمن مخترعین کشور.

4-      عضو انجمن رئولوژی ایران. تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 12

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا کلایی
محمدرضا کلائی

محل خدمت :
    واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^